Verksamhetsplan för Gyttorps Byalag 2017

10 september – Medlemsmöte på Käppstaberget kl 15.00. Vi grillar korv efter mötet.

6 december – Medlemsmöte i Paviljongen kl 18.00. Efter berättelser och föreläsning av Mats Johansson och Lars-Åke Hagberg om Nitro Nobel/Dyno Nobel/Oricas epok av utlandsarbete, avslutar vi mötet med kaffe och skinksmörgås.

  • Ev studiebesök och cirklar ex. vandring i hembygden.
  • Glöm inte att det finns ett ”arbetslag” att hjälpa till i.
  • Även ”Syalaget” välkomnar nya deltagare.
  • Kom gärna med egna idéer till aktiviteter.
  • Hjälp behövs också vid minigolfen och med kaffeservering.

//Styrelsen för Gyttorps Byalag