Styrelsen för Gyttorps Byalag

Carl-Åke Gårdefors

ledamot

Nobelvägen 2
713 72 Gyttorp
Mobil: 072-04 08 162

Melinda Hoelstad

Sekreterare

713 72  Gyttorp
e-post:
Mobil:

Agneta Netterhall-Johansson

Kassör

Nobelvägen 2E
713 72  Gyttorp
e-post: johnette@swipnet.se
Mobil:070-350 27 56

Eva Åkesson

Styrelseledamot

Noravägen
713 72  Gyttorp
Mobil:076-14 25 233

Mats Johansson

Styrelseledamot

Nobelvägen 2E
713 72  Gyttorp
e-post: jonette@swipnet.se
Tel bostad: 0587-25797
Mobil:070-211 45 96

Sven-Åke Hagberg

Suppleant

Lodstigen 8
713 72  Gyttorp
e-post: rhackes@telia.com
Mobil:076-023 55 82

Sven-Olov Gåsebrant

Suppleant

Nobelvägen 2A
713 72  Gyttorp
e-post:sven-olov.gasebrant@hotmail.se
Tel bostad: 0587-25147
Mobil:070-560 84 22

Jerker Theander

Revisor

Vågmästargatan 3A
713 72  Gyttorp
e-post: jerker@ssktrygg.se
Mobil:070-55 29 660

Margareta Gunnarsson

Revisorersättare

Tel bostad: 0587-12243
Mobil: 073-6798950