Medlemsavgifter

Enskild medlem 100:-, familj 150:- samt förening 300:-.

Betalas till Bankgiro 5730-5567.

Glöm inte att meddela Namn, adress och eventuellt ändrad mailadress.