Om Gyttorps Byalag

Föreningen Gyttorps Byalag har varit verksam sedan år 2000.

Från och med år 2008 ändrades det tidigare förenings-namnet till Gyttorps Byalag.

Föreningen förfogar över följande fasta tillgångar:

Den gamla SKYTTEPAVILJONGEN från 1934 som flyttats från sin ursprungliga plats till NOBELPARKEN som Byalaget arrenderar. Paviljongen har rustats upp och iordningställts på sin nuvarande plats och används som möteslokal av Byalaget. Paviljongen kan även användas av andra föreningar för möten och andra sammankomster. Paviljongen är lättillgänglig för rullstolsburna personer.

I NOBELPARKEN finns grillplats med sittmöbler.

KÄPPSTABERGETS RASTPLATS se separat rubrik.

Byalaget ansvarar även för drift och uthyrning av två fullt utrustade 50-talslägenheter för turist- och korttids-boende. Båda lägenheterna är belägna i Gyttorps Centrum och erbjuder ett bekvämt boende för 4 resp 6 personer.

Kontaktperson: Enar Moberg tel. 070-5225540

Byalaget genomför även Erskinvisningar i Gyttorps Centrum samt ansvarar för ett Erskinmuseum.

INFORMATION FÖR MEDLEMMAR (nuvarande och nytillkommande)

Under 2010 har det hänt en hel del inom Byalaget som kommer att ha en stor inverkan på vår verksamhet i år och framöver. För att bättre hantera skötseln av våra tillgångar har områdesansvariga valts enligt förjande:

  • Skyttepaviljongen och delar av Nobelparken: Anders Törnqvist (tel. 25010).
  • Minigolfbanan och delar av Nobelparken: Stig Pettersson (tel. 25541).
  • Käppstaberget och skogen: Vakant.
  • Tennisbanan: Joakim Holm (tel. 25524).
  • 50-talslägenheterna och Erskine-utställningen: Enar Moberg (tel. 25540)

Gamla minigolfbanan revs under sommaren och hela området kring banan och Paviljongen har snyggats upp med goda insatser av ett antal medlemmar. Infarten, där den gamla Gyttorpsskylten stod, har börjat snyggas upp av Norabostäder.

Vi har bara hunnit med en medlemsträff med grillning vid Paviljongen i september, men kommer att planera mer i den vägen 2011. Information kan hittas i NA, vår hemsida och på anslagstavlorna vid torget och golfkiosken.

Efter förhandlingar med Norabostäder har ”kiosken” vid torget nu övertagits av Byalaget och gjorts om till Byalagets expedition och en permanent utställning av det Ralph Erskine-material som tidigare funnits i en lägenget i Arken. Vi planerar att använda expeditionen också som en turistbyrå för Gyttorp med vissa öppettider under säsongen. Byalaget har förbundit sig att hålla snyggt på torgområdet som ”betalning” för fördelaktig hyra.

De två 50-talslägenheterna (Marilyn Monroe och James Dean) hyrs ut genom Byalaget (Enar Moberg) och kostar 500 kronor per natt eller 2500 per vecka. Byalagets medlemmar kan hyra för bara 300 kronor per natt om man får mera gäster än man kan husera hemma.

Styrelsen jobbar hårt med att få till stånd ett EU-bidrag för att köpa nya minigolfbanor, ordna toalett vid Paviljongen, utrusta expeditionen och många andra viktiga förbättringar. För mer information om de olika områdena kontakta gärna de personer som nämnts ovan eller, för expeditionen, Gunnar Ohlsson (ordf.) tel 330348 eller Bengt Blendulf (v.ordf.) tel. 92013.

Vi planerar för ett årsmöte i mars och kommer att skicka ut en formell kallelse. Skicka gärna med e-postadress i samband med inbetalning av medlemsavgiften eller ett mail till ordföranden för att vi skall kunna uppdatera medlemsregistret.

TACK FÖR ATT NI STÄLLER UPP SOM MEDLEMMAR OCH HJÄLPER TILL ATT FÖRBÄTTRA VÅRT GYTTORP!

Med vänlig hälsning och en önskan om ett Gott Nytt År från styrelsen.

Medlemsavgifter

Enskild medlem 100:-, familj 150:- samt förening 300:-.

Betalas till Bankgiro 5730-5567.

Glöm inte att meddela Namn, adress och eventuellt ändrad mailadre