Talgoxe

Mossa först sedan dun och hundhår

Flugsnappare

Mossa först sedan löv och tunn tallbark

Blåmes

Mossa/löv/dun