KÄPPSTABERGETS RASTPLATS – med utsikt, grillplats och vindskydd.

Rastplatsen har iordningställts av Byalaget 2008-2009 och är tillgänglig och öppen för alla som rör sig till fots i markerna.

Rastplatsen är belägen på Byalagets egen mark där det även finns en del mindre skogspartier. Dessa natur-vårdsavverkas i syfte att ge en ljus och trevlig miljö för vistelse och promenader.

Vi betraktar hela vår mark som naturvårdsområde och ber alla värna om detta!

I berget under rastplatsen finns 4 st stängda bergrum som tidigare (40-50-tal) varit beredskapslager för salpetersyra på uppdrag av dåvarande Riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap.

Bergrummen är sedan länge tömda på kemikalier, tankar och annan utrustning samt förbommade.