Kallelse till årsmöte i skolan den 20 mars kl. 17.00

·sedvanliga årsmötesförhandlingar
· frukt och dryck

Hjärtligt välkomna
önskar styrelsen i
Gyttorps byalag