Den 4 oktober är det informationskväll för nya medlemmar i Gyttorps byalag kl. 18.00 i Paviljongen. Över en kopp kaffe kommer Styrelsen och Arbetslaget att informera. Välkomna!