Styrelsen i Gyttorps byalag

önskar

alla medlemmar ett Gott Nytt År

och

väl mött till nya aktiviteter