Aktiviteter för Gyttorps byalag våren 2017

Under våren kommer vi att ordna fler medlemsmöten.

Ev studiebesök och cirklar ex. Vandring i hembygden.

Föreläsning och berättelser av medlemmar

  • Glöm inte att det finns ett ”Arbetslag” att hjälpa till i.
  • Även ”Syalaget” välkomnar nya deltagare.
  • Kom gärna med egna idéer till aktiviteter.
  • Hjälp behövs också vid minigolfen och med kaffeservering.

//Styrelsen för Gyttorps byalag