Hej alla Gyttorpsbor!
Den 13 maj kl. 10.00 träffas vi i Paviljongen för en arbetsträff
Alla krafter behövs.
Väl mött
styrelsen