Välkommen till Gyttorps Byalag

Gyttorp ett gammalt brukssamhälle i Nora kommun vackert beläget vid sjön Vikern och erbjuder rika möjligheter till bad, fiske och sköna promenader i skog och mark. Här i Gyttorp bor det ca 360 familjer.

Gyttorps centrum genomgick för några år sedan en omfattande upprustning och renovering och är numera kulturminnesmärkt och belönat med Europa Nostra-medaljen.

Utmed sjön Vikern, som sträcker sig ända in i Gyttorps centrum, finns en vacker strandpromenad och i anslutning till den är Nobelparken, där man kan spela minigolf. Från Gyttorps station finns sommartid möjlighet att åka med ångloksdraget veterantåg eller rälsbuss till Nora eller Pershyttan, Järle och Vikersvik.

Föreningen Gyttorps Byalag har varit verksam sedan år 2000.

Föreningen förfogar över följande fasta tillgångar:

  • Den gamla SKYTTEPAVILJONGEN från 1934 som flyttats från sin ursprungliga plats till NOBELPARKEN som Byalaget arrenderar. Paviljongen har rustats upp och iordningställts på sin nuvarande plats och används som möteslokal av Byalaget. Paviljongen kan även användas av andra föreningar för möten och andra sammankomster. Paviljongen är lättillgänglig för rullstolsburna personer.
  • I NOBELPARKEN finns grillplats med sittmöbler.
  • KÄPPSTABERGETS RASTPLATS.

Byalaget ansvarar även för drift och uthyrning av två fullt utrustade 50-talslägenheter för turist- och korttids-boende. Båda lägenheterna är belägna i Gyttorps Centrum och erbjuder ett bekvämt boende för 4 resp 6 personer.

Välkommen till Gyttorp!

På gång

Arbetsträff

Hej alla Gyttorpsbor! Den 13 maj kl. 10.00 träffas vi i Paviljongen för en arbetsträff Alla krafter behövs. Väl mött styrelsen

läs mer

Årsmöte

OBS! Ändrad tid för årsmötet till kl. 18.00 Styrelsen

läs mer